Experter inom krav och test
För att kunna beställa ett nytt IT-system och senare driftsätta det utan komplikationer krävs en professionell kravställning och testanalys. Just sådana tjänster erbjuder det välrenommerade konsultföretaget Qtema, som med sina 23 år i branschen hunnit bli till en ledande aktör på marknaden.
– Vi är ett totalfokuserat företag på det här området, säger VD Anita Roll.
Företaget startades 1989 av de tidigare kollegorna Anita Roll och Mary Poromaa som båda två har ett förflutet inom finansvärlden. Under sina tidigare karriärer hade de upptäckt att de besatt en särskild talang för att strukturera upp och organisera flöden och processer för olika företag. I takt med att tiden gick och IT-branschen växte sig större valde de att nischa sin affärsverksamhet mot att kvalitetssäkra IT-applikationer. Idag är Qtema ett välkänt konsultbolag med 25 anställda och en årlig omsättning på omkring 30 miljoner kronor. Marknadens behov är enorma och därför är nu Qtema på jakt efter fler kompetenta konsulter.
–Vi skulle behöva bli minst tio personer till, fast det är svårt att hitta rätt personer. Vi letar efter personer som har erfarenhet av systemutveckling, som trivs i konsultrollen och som har ett engagemang utöver det vanliga, berättar Anita.

Qtema har nischat sig inom främst två olika områden runt systemutveckling och förvaltning. Det ena är kravställning som innebär att Qtema hjälper sina kunder att analysera vilka behov och funktioner som är önskvärda inför utveckling av ett nytt IT-system eler vid förändring i ett befintligt. Kraven dokumenteras noga och strukturerat innan de överlämnas till utvecklarna som för kodning. När den biten är avklarad så påbörjas testerna där Qtema säkerställer att kravspecifikationen följts och att kodningen och funktionaliteten svarar mot kundens behov och förväntningar. Ett tredje ben för företaget utöver kravställning och testning är utbildning inom dessa två områden. Företaget har även ett särskilt kundråd där Qtemas största kunder bjuds in för att kunna föra en nära dialog med Qtema om marknadens behov av framtida IT-lösningar.

Idag arbetar företagets konsulter över hela Sverige, men även i andra delar av Norden. Efter finanskrisen har behovet av att utveckla IT-systemen om möjligt blivit ännu större. Redan idag finns flera storföretag som Swedbank, wasa Kredit, Handelsbanken, Nordea, SEB, Tele2, H&M och Länsförsäkringar i Qtemas kundstock. Det kan senare även bli aktuellt med en expansion av bolaget till andra länder. Fast just nu är allt fokus riktat mot kunderna för att kunna erbjuda högsta tänkbara kvalitet genom de konsulttjänster som står till buds.
– Vi vill växa ytterligare men ska hela tiden se till att vi har nöjda kunder och medarbetare, de utgör grunden nämligen för vårt framtida arbete, avslutar Anita.

Qtema

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 0707 – 615 615
Fax: 08- 692 09 09


Email:
anita.roll@qtema.se

Hemsida:
www.qtema.se

Adress:
Qtema
Fleminggatan 75
11233 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN